Inbjudan till distriktets medlemsmöte 11 nov.

SBK, Mellannorrlandsdistriktet, inbjuder till medlemsmöte den 11 november 2018 i Sollefteå. Är du som medlem intresserad av att delta anmäler du dig till Ulle eller Heléne senast den 4 november.
På agendan står bl.a. regelrevideringen inför 2022. De tävlingsformer det gäller är lydnad, rallylydnad, bruks och Nordic Style (IPO-NS).
Mer information hittar du här i inbjudan och i dokumentet Synpunkter inför regelrevidering.

Nyhetsarkiv