MH och MT

MH-mentalbeskrivning

Ett MH beskriver din hunds beteenden och ger dig en bra bild av vem du har i andra änden av kopplet.

Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras av en Mentalbeskrivare. MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd utan är en beskrivning av hunden för dagen.

Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH.  Hundar av brukshundsras har förtur till deltagande.

Krav på hunden för att delta

  •     Minst tolv månader gammal
  •     Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation
  •     ID-märkt
  •     Vaccinerad enligt gällande regler
  •     Vara fullt frisk och inte löpa
  •     Hunden får inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden (se Svenska Kennelklubbens Nationellt dopningsreglemente för hund


Våra MH:n och var du anmäler dig hittar du om du klickar på rutan ovan!

Anmäla till ett MH eller MT måste göras via SBK Tävling som du hittar när du klickar på rutan överst på sidan.
3 veckor innan aktuelt datum skall din anmälan vara inne samt betalning ha skett för att vara med i utgallringen om det är fler anmälda än vad vi tar emot på det tillfället.

PM skickas ca 2 veckor innan tillfället via mail, så se till att dina kontaktuppgifter stämmer i din profil på SBK Tävling.

MT-mentaltest
Att göra Svenska Brukshundklubbens mentaltest ger ägaren ökad kunskap om hundens beteenden och egenskaper och uppfödarna ett underlag för det fortsätta avelsarbetet. Mentaltesten innehåller delar som bland annat socialitet, jaktkamplust, temperament, nerver, drivkraft (mod) och minnesbilder.

Mentaltestet härstammar från Statens Hundskola i Sollefteå där testet utvecklades som kontrollfunktion för brukshundar. Brukshundklubbens första mentaltest blev verklighet 1972 och behölls med samma upplägg fram till 2007 då Brukshundklubben hade utvecklat ett nytt MT som har gällt fram till och med 2022. Från och med 1/1 2023 gäller ännu ett vidareutvecklat mentaltest som provats inofficiellt sedan 2017. Detta är den mentala delen och för att få titeln Korad behöver  även en exteriörbeskrivning göras på hunden.

Två domare bedömer hunden utifrån en bedömningsmall och hunden får  godkänt eller icke godkänt. 


För att delta i MT måste hunden vara mellan 18 och 48 månader.

Lika regler för deltagande som på MH förutom att här får tik som löper delta och i så fall gå sist och att raser utöver brukshundsraser endast får delta i mån av plats.

Våra Mentaltester hittar du på SBK Tävling där du även anmäler dig och betalar deltagaravgiften.