MH och MT

Är du intresserad av att anmäla till en mentalbeskrivning (MH) eller till ett mentaltest (MT) måste det göras via SBK Tävling som du hittar länk till när du klickar på rutan här ovan.


3 veckor innan aktuellt datum skall din anmälan vara registrerad samt betalning ha skett för att vara med i utgallringen om det är fler anmälda än vad vi tar emot på det tillfället.

PM publiceras på aktuellt tillfälle på SBK Tävling, cirka 1 vecka innan. Ibland skickar vi även det till din mail, så se till att dina kontaktuppgifter stämmer i din profil på SBK Tävling.

MH-mentalbeskrivning

Ett MH beskriver din hunds beteenden och ger dig en bra bild av vem du har i andra änden av kopplet.

Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där vissa beteenden dokumenteras av en Mentalbeskrivare. MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd utan är en beskrivning av hunden för dagen.

En testledare går med dig och hunden under hela beskrivning och informerar dig eftersom vad som kommer ske och hur du som ägare ska agera.

Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH.  Hundar av brukshundsras har förtur till deltagande.

Krav på hunden för att delta

  • Minst 12 månader gammal
  • Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd    utländsk kennelorganisation
  • ID-märkt
  • Vaccinerad enligt gällande regler
  • Vara fullt frisk och inte löpa
  • Hunden får inte vara utsatt för doping      eller andra otillbörliga förhållanden        (se SKKs  Nationella dopnings-          reglemente för hund.

MT-mentaltest
Att göra Svenska Brukshundklubbens mentaltest ger ägaren ökad kunskap om hundens beteenden och egenskaper och uppfödarna ett underlag för det fortsätta avelsarbetet. Mentaltesten innehåller delar som bland annat socialitet, jaktkamplust, temperament, nerver, drivkraft (mod) och minnesbilder.

Mentaltestet härstammar från Statens Hundskola i Sollefteå där testet utvecklades som kontrollfunktion för brukshundar. Brukshundklubbens första mentaltest blev verklighet 1972 och behölls med samma upplägg fram till 2007 då Brukshundklubben hade utvecklat ett nytt MT som har använts fram till och med 2022. Från och med 1/1 2023 gäller ännu ett vidareutvecklat mentaltest som provats inofficiellt sedan 2017. Detta är den mentala delen och för att få titeln Korad behöver även en exteriörbeskrivning göras på hunden.

Två domare bedömer hunden utifrån en bedömningsmall och hunden får  godkänt eller icke godkänt. 

För att delta på MT måste hunden ha fyllt  18 månader och inte vara äldre än 48 månader.

Lika regler för deltagande som på MH förutom att här får tik som löper delta och i så fall gå sist.  Raser utöver brukshundsraser får endast delta i mån av plats.

Hunden måste ha godkänt på skottprovet på MH
för att få delta på ett MT.