BPH
(Beteende- & Personlighetsbeskrivning Hund)

Vill du veta mer om din hunds mentalitet? Sedan maj 2012 finns Svenska Kennelklubbens officiella mentalbeskrivning BPH på flera håll i landet.
Den är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras.
Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven! Beskrivningen tar omkring 30–45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.

Alla hundar är välkomna!
BPH är anpassat för alla hundar, oavsett ras. Även oregistrerade hundar kan delta. För alla hundar gäller att de måste ha fyllt 1 år, vara id-märkta och vaccinerade. Ägaren eller föraren måste vara medlem i en länsklubb eller i en specialklubb/rasklubb. 

Våra BPH:n och hur du anmäler dig hittar du om du klickar på knappen uppe till höger, "Våra BPHn och anmälan".

Kom i håg att BPH jämställs med MH för att kunna tävla i bruksprov med en icke SBK ras!