Agility

Vårt övergripande mål är att fortsätta utbilda nya och rutinerade 
agilityekipage genom att anordna kurser, träningar och tävlingar.
Vi har en stor modern hinderpark, som får nyttjas av klubbens 
medlemmar. Hindren står ute, men tunnlar, säckar  och hinder-
bommar plockas in efter träning i containern (se instruktion i containern).
Vi är ett glatt gäng, som alla hjälps åt med alla arrangemang vi har.
Vi har också en egen FB grupp, Timrå Agility.
Vill du vara med? Välkommen till Timrå BHK!

Egen träning

Vi är måna om att egen träning kan ske, då vi har 
många tävlingsekipage som vill träna.
Vår agilityplan kan delas av med nät, så egen 
träning kan och får ske även om det pågår kurs. Undantaget är när vi har dubbla kurser samtidigt. Våra kurstillfällen ser du i agilityns kalender här nedanför.
Ingen agility träning får förekomma då det är tävling av något slag på klubben. Tävlingsdatumen ser du i klubbens gemensamma kalender!
Det kan förekomma skott beroende på vilka övriga aktiviteter som hålls. 

Gemensam organiserad träning

Vi anordnar gemensam träning 1 kväll per vecka både sommar och vinter (på vintern är vi inomhus i Klass Arena).
Du hittar träningstillfällena i vår kalender här nedanför och de brukar också anslås i vår Facebookgrupp, Timrå Agility.

Kurser

Kurser, både interna och externa, anordnas för 
både nybörjare och våra mer rutinerade
tävlingsekipage.
Interna kurser annonseras på hemsidan.
Vi håller regelbundet nybörjarkurser i 2 steg samt fortsättningskurser. 
Även temakurser med olika inriktning anordnas.
Alla våra instruktörer är utbildade via svenska 
Agility klubben (SAgiK).  
Varje år anordnas även några kurser med extern 
instruktör, dessa annonseras på FB sidan.

Tävlingar

Vi arrangerar officiella agility tävlingar på alla nivåer, 
året runt.  
Även träningstävlingar anordnas flera gånger om året.

Kalender 2019