Bruks & lydnad

Arbetsgruppen Bruks & lydnad ansvarar för att anordna klubbens bruks- och lydnadstävlingar och KM (klubbmästerskap) i dessa grenar.

Lydnadstävlingar 2024

17 marsTävlingslydnad, startklass, inomhus
1 majTävlingslydnad, alla klasser
7 septemberTävlingslydnad, alla klasser
27 oktoberTävlingslydnad, alla klasser

Bruksprov 2024

15 juniSpår, Lkl & Hkl
5 oktoberAppell-spår, sök & rapport
6 oktoberSök, Lkl-Ekl

Hur anmäler jag mig?

Anmälning till tävlingarna görs på sbktavling.se. Länken hittar du på en röd knapp längst upp till höger. Om du inte redan har ett konto där måste du börja med att skapa ett sådant. Hur du gör det hittar du information om i pdf:en här till höger.

Anmälningsavgiften till tävlingarna skall vara oss tillhanda senast 3 veckor innan tävlingsdatum.
Vi önskar att avgiften betalas direkt via SBK Tävling i samband med anmälan.