Bruks & lydnad

Bruks & Lydnad ansvarar för att anordna klubben Bruks & Lydnadstävlingar samt Klubbmästerskap (KM) i dessa grenar.

Lydnadstävlingar 2024

17 mars - Lydnadstävling Startklass, inomhus
1 maj - Lydnadstävling, alla klasser, utomhus
7 september - Lydnadstävling, alla klasser, utomhus
27 oktober - Lydnadstävling, alla klasser, utomhus

Bruksprov 2024

6 juni - Specialsökstävling, Klass 1
15 juni - Bruksprov Spår, Lkl & Hkl
5 oktober - Appell spår-sök-rapport
6 oktober - Bruksprov Sök, Lkl-Hkl-Ekl
19 oktober - Specialsökstävling

Snabbguide för att komma igång med nya
SBK Tävling


Se SBKs Utbildningsfilmer om Sök, Spår & Rapport

Hur anmäler jag mig till tävling?

Anmälan till alla våra tävlingar gör du på SBK Tävling. Du hittar länk dit via den röda knappen längst upp till höger. Om du inte redan har ett konto på SBK Tävling måste du börja med att skapa ett sådant.

Anmälan samt anmälningsavgift skall vara oss tillhanda senast 3 veckor innan tävlingsdatum. 
Vi önskar att avgiften betalas direkt via SBK Tävling i samband med anmälan. 

PM publiceras på SBK Tävling två veckor innan aktuellt tävlingsdatum.

Torsdagsträningar!

9 maj kör vi igång Torsdagsträningar!
Varje torsdag har minst två instruktörer och ett tema. Start kl. 18:30 med platsliggning och budföring med skott. Klockan 19:00 platsliggning och budföring utan skott och därefter "Tematräning". Om du inte vill delta på temat så tränar du det du själv vill. 

Torsdagskvällarna är ett ypperligt tillfälle om du vill miljöträna din hund. Se teman och aktuella datum här: