Bruks & lydnad

Arbetsgruppen Bruks & lydnad ansvarar för att anordna klubbens bruks- och lydnadstävlingar och KM (klubbmästerskap) i dessa grenar.
Anmälning till tävlingarna görs på sbktavling.se. Om du inte redan har ett konto där måste du börja med att skapa ett sådant. Hur du gör det hittar du information om här nedanför. Hur du gör om du saknar dator för att göra en anmälan läser du mer om i brevet som du också hittar här nedanför.
Anmälningsavgiften betalas in till vår bankgiro för tävling: 5553-1404.

Lydnadstävlingar 2018

2018-05-01Lydnadsklass, start - 3. Dubbeltävling fm/em
2018-06-01Lydnadsklass, start - 3. Kvällstävling
2018-07-05Lydnadsklass, start - 3. Kvällstävling
2018-09-01Lydnadsklass, start - 3. Förmiddag
2018-10-20Lydnadsklass, start - 3. Förmiddag

Bruksprov 2018

2018-06-17Spår, elitklass 
2018-06-20Spår, lägre - högre klass 
2018-09-29Sök, lägre - elit
2018-10-06Rapport, lägre - elit. Officiell tävling
2018-10-07Spår, appellklass