Våra utskott & arbetsgrupper

Våra Utskott och arbetsgrupper är på något sätt grunden för att vår klubb ska fungera. Varje utskott har en styrelsemedlem som är ansvarig och som ska fungera som kontakt mellan arbetsgrupperna och styrelsen. I utskotten finns ett antal arbetsgrupper som har en ansvarig person. Det är ofta fler personer som ingår i varje arbetsgrupp också - antalet beror på hur många det krävs för att jobbet i arbetsgruppen ska fungera, och naturligtvis också hur många som är intresserade av att vara med.
Klicka på någon av knapparna nedan för att komma till respektive utskott!