Våra utskott & arbetsgrupper

Våra utskott och arbetsgrupper är stöttestenarna i vår verksamhet och är oerhört viktiga för klubben. 
I varje utskott "sitter" en styrelseledamot som är ansvarig för sitt utskott och som fungerar som kontakt mellan arbetsgrupp och styrelse. I varje utskott finns oliks antal arbetsgrupper, var och en med en eller två ansvariga medlemmar. 

Det ingår ofta flera medlemmar i varje arbetsgrupp - antalet beror på hur många det krävs för att jobbet i arbetsgruppen ska fungera och naturligtvis också hur många som är intresserade av att vara med. Ju fler som hjälper till och engagerar sig ju lättsammare blir det för alla. Är du intresserad av att både lära dig mer om något speciellt eller vill hjälpa till på klubbens arrangemang och aktiviteter? Tveka inte utan ta kontakt med oss direkt.

Klicka på någon av knapparna nedan för att komma till respektive utskott!