Bruks & lydnad

Vilka kurser kan jag gå?

Helgkurs Startklass & Lydnadsklass I,
21-23 maj, instruktör Ulle Liukkonen


Har du funderat på att någon gång tävla i Startklass? Eller har du kommit vidare till Lydnadsklass I?
Då är det här kursen som skräddarsydd för dig och din hund.
Vi kör en helgkurs med teori och mest praktik i både Startklass- & Lydnadsklass I moment.
 
Tider:
Fredag kl. 18 – 21
Lördag kl. 9 -15
Söndag kl. 9 – 12
Det ingår fika i kursen och även lunch på lördag.
 
Pris: 1200 kr

Vad innehåller kurserna?

Tävlingslydnad 1 (Bruks- och lydnadsklass),
8 ggr, 1 200 kr
- För dig som vill tävla i appellklass i någon av bruksgrenarna eller i lydnadsklass Startklass eller klass 1. Vänder sig till dig med ambition att utveckla din och din hunds kunskaper för att kunna tävla. Du måste ha bra kontakt med din hund och bra grundlydnad som är redo att utvecklas. Brukslydnaden innehåller endast lydnadsmoment, inte specialmomenten i bruks. Du väljer själv om du vill träna brukslydnad eller lydnadsklass.

Tävlingslydnad 2 (Enbart brukslydnad),
5 ggr, 1 000 kr
 Krav:
Du har tävlingsambitioner och har kanske kommit en bit i din tävlingskarriär. Du måste kunna ha hunden lös.
 Vi jobbar individuellt med varje ekipage och utgår från olika teman, men givetvis tar vi hänsyn till förarnas egna önskemål eller problem. Naturligtvis blir det även repetioner på det vi går igenom. 
 Vi vill gärna att de som anmäler sig gör en kort presentation av sig och sin hund i samband med anmälan. (hur långt har man kommit, vad har man för mål, erfarenhet m m.) Presentationen mailas till hus@timrabhk.com

Prova-på-bruks
5 ggr, 800 kr 
I denna kurs får du prova på specialmomenten spår, sök, rapport, uppletande och budföring som förutom lydnadsmomenten ingår i bruksproven.
Kursen är på 5 tillfällen så ett tillfälle per moment.

Spårkurs nybörjare,
5 ggr, 1000 kr
 
- för dig som inte provat på tidigare. En av gångerna är bara teori, resten består av praktiska övningar. 

Rapport nybörjare,
5 ggr, 1000 kr
 
- för dig som inte provat på tidigare. En av gångerna är bara teori, resten består av praktiska övningar.

Sökkurs nybörjare,
5 ggr, 1000 kr 

- för dig som inte provat på tidigare. En av gångerna är bara teori, resten består av praktiska övningar.