Bruks & lydnad

Vilka kurser kan jag gå?

Tävlingslydnad 1    FULLT
Helgkurs 1200:-
För dig som vill tävla i appellklass i någon av bruksgrenarna eller i lydnadsklass Startklass eller klass 1. Vänder sig till dig med ambition att utveckla din och din hunds kunskaper för att kunna tävla. Du måste ha bra kontakt med din hund och bra grundlydnad som är redo att utvecklas. Brukslydnaden innehåller endast lydnadsmoment, inte specialmomenten i bruks. Du väljer själv om du vill träna brukslydnad eller lydnadsklass.
Startdatum: 29/4 18:00 

Ledare: Ulle Liukkonen 070-285 93 58

Vad innehåller kurserna?

Tävlingslydnad 1 (Bruks- och lydnadsklass),
8 ggr, 1 200 kr
- För dig som vill tävla i appellklass i någon av bruksgrenarna eller i lydnadsklass Startklass eller klass 1. Vänder sig till dig med ambition att utveckla din och din hunds kunskaper för att kunna tävla. Du måste ha bra kontakt med din hund och bra grundlydnad som är redo att utvecklas. Brukslydnaden innehåller endast lydnadsmoment, inte specialmomenten i bruks. Du väljer själv om du vill träna brukslydnad eller lydnadsklass.

Tävlingslydnad 2 (Enbart brukslydnad),
5 ggr, 1 000 kr
 Krav:
Du har tävlingsambitioner och har kanske kommit en bit i din tävlingskarriär. Du måste kunna ha hunden lös.
 Vi jobbar individuellt med varje ekipage och utgår från olika teman, men givetvis tar vi hänsyn till förarnas egna önskemål eller problem. Naturligtvis blir det även repetioner på det vi går igenom. 
 Vi vill gärna att de som anmäler sig gör en kort presentation av sig och sin hund i samband med anmälan. (hur långt har man kommit, vad har man för mål, erfarenhet m m.) Presentationen mailas till timrabrukshundklubb@gmail.com

Prova-på-bruks
5 ggr, 1200 kr 
Denna kurs, beroende på tillgång av instruktör, erbjuds endera med en av grenarna under hela kursen alternativt att alla specialmoment (spår, sök, rapport, uppletande och budföring) ingår, då kursen innehåller ett moment per tillfälle. Prova-på kursen kan endera hållas som en helgkurs eller under 5 separata tillfällen. Håll utkik här på hemsidan och på FB-sidan där vi annonserar när vi kan erbjuda följande kurser.  

Spårkurs nybörjare,
5 ggr, 1200 kr
 
- för dig som inte provat på tidigare. En av gångerna är bara teori, resten består av praktiska övningar. 

Rapport nybörjare,
5 ggr, 1200 kr
 
- för dig som inte provat på tidigare. En av gångerna är bara teori, resten består av praktiska övningar.

Sökkurs nybörjare,
5 ggr, 1200 kr 

- för dig som inte provat på tidigare. En av gångerna är bara teori, resten består av praktiska övningar.