Bruks & lydnad

Kurser här nedan kan du anmäla till i höst:

Lydnadskurs
8 ggr, 1200kr
Kursen kommer innehålla moment i Startklass och Lydnadsklass 1 och vänder sig till dig som vill komma ut på tävling eller kanske redan börjat tävla och vill få fler verktyg för att komma vidare i träning och tävling. Vi utgår från den enskilda ekipaget. Om du vill börja tävla med ännu inte startat ska du ha en bra kontakt med din hund och den ska kunna jobba med dig med andra ekipage i närheten. Kursen kommer hållas på måndagar och startar när det är 5 anmälda.
Instruktör: Ylva Holm, tel: 070-395 26 41 om du har frågor om kursen.

Spårkurs för valpar
3 tillfällen, 500kr
Denna kurs vänder sig till valpen som ska lära sit att spåra, för träning och tävling. Vi kommer nyttja olika underlag för att din valp ska få de bästa förutsättningarna att bli en bra spårhund. Kursen kommer troligast att hållas på dagtid/helg då de mörka kvällarna inte är långt borta.
Instruktörer: Eva Jakob, tel: 070-684 28 24 och Helene Elliason, tel: 070-648 87 94 ifall du har frågor om kursen. Få en bra start för era valpar.
 

Vad innehåller kurserna?

Grund för träning & tävling! 
6ggr, 1000kr
En kurs för hundar som är 10 månader eller äldre. Om du vill börja träna hund och lägga en stabil grund  för lydnad/bruks/rallylydnad så är detta kursen för dig. Kursen är naturligtvis också till för dig som inte har tävlingstankar också men vill utveckla er träning tillsammans.
 
Vi fokuserar på relationen och samarbetet mellan förare och hund och på att få en hund som är engagerad och vill jobba. Vi lägger grunderna i de moment som finns i alla grenar; följsamhet/fritt följ, grunderna i sitt, ligg, stå, inkallning och apportering och bygger upp glädje och engagemang.  Vi bygger också stadga, fokus och koncentration.
 

Tävlingslydnad 1 (Enbart lydnadsklasser),
8 ggr, 1 200 kr
Kursen vänder sig till dig som siktar på ”Lydnadslydnad”. Du har siktet inställt på att komma ut på tävling och ambition att utveckla dig och din hunds kunskaper för att kunna tävla. Du måste ha en bra kontakt med din hund och en bra grundlydnad samt vara redo att utvecklas. Tävlingslydnadskurs 1 delas upp i olika klasser utifrån efterfrågan och aktuell instruktörs val.  När vi erbjuder en Tävlingslydnadskurs 1 presenteras vilka klasser just den kursen innehåller.

Tävlingslydnad 2 (Enbart brukslydnad),
8 ggr, 1 200 kr
 Krav:

Kursen vänder sig till dig som vill ut och tävla Bruks. Du ska ha tävlingsambitioner och har kanske startat i appellen och kommit en bit i din tävlingskarriär. Vi jobbar individuellt med varje ekipage och utgår från ”där du är” och de lydnadsmoment du vill träna på, vi tar hänsyn till förarnas egna önskemål. Om du är nybörjare och inte tävlat än måste du ha en bra kontakt med din hund, en bra grundlydnad samt att du kan ha din hund lös bland andra deltagare/hundar. I kursen ingår brukslydnadsmoment och budföring, skogsarbete (spår, sök, rapport) ingår inte i denna kurs.


Prova-på-bruks
5 ggr, 1200 kr 
Denna kurs, beroende på tillgång av instruktör, erbjuds endera med en av grenarna under hela kursen alternativt att alla specialmoment (spår, sök, rapport, uppletande och budföring) ingår, då kursen innehåller ett moment per tillfälle. Prova-på kursen kan endera hållas som en helgkurs eller under 5 separata tillfällen. Håll utkik här på hemsidan och på FB-sidan där vi annonserar när vi kan erbjuda följande kurser.  

Spårkurs nybörjare,
5 ggr, 1200 kr
 
- för dig som inte provat på tidigare. En av gångerna är bara teori, resten består av praktiska övningar. 

Rapport nybörjare,
5 ggr, 1200 kr
 
- för dig som inte provat på tidigare. En av gångerna är bara teori, resten består av praktiska övningar.

Sökkurs nybörjare,
5 ggr, 1200 kr 

- för dig som inte provat på tidigare. En av gångerna är bara teori, resten består av praktiska övningar.