BPH

2019:
Utomhus
28 oktober kl. 13.00
3 november kl. 13.00

Inomhus, KlassArena
1 december kl. 12.00 
8 december kl. 12.00

2020:
Inomhus, KlassArena
26 januari kl. 17.00 endast reservplats
16 februari kl. 12.00 fullt
29 mars kl. 12.00 endast reservplats

Ute:
26 april kl. 12.00

Vid gruppförfrågan kan andra datum erbjudas.

Hur du hittar till Klass Arena kan du se här. 

Då SKK har höjt stambokföringsavgiften för BPH med 100 kr, ser vi oss nödgade att höja avgiften för BPH med 75 kr. det nya priset blir alltså 825 kr för inomhustillfällen och 725 kr vid utomhusarrangemang
För att anmälan ska vara giltig måste anmälningsavgiften 725 kronor finnas på klubbens bg 5553-0836 senast vid anmälningstidens utgång, d.v.s tre veckor före beskrivningstillfället.  Vid tillfällena i Klass Arena tar vi ut en extra avgift på 100 kronor, så då blir det 825 kronor.