BPH

2023 år BPH tillfällen kommer publiceras här inom kort!
Välkommen åter!

Hur du hittar till Klass Arena kan du se här. 

För att anmälan ska vara giltig måste anmälningsavgiften 725 kronor finnas på klubbens bg 5553-0836 senast vid anmälningstidens utgång, d.v.s tre veckor före beskrivningstillfället.  Vid tillfällena i Klass Arena tar vi ut en extra avgift på 100 kronor, så då blir det 825 kronor.