BPH

2020:

Ute:
18 sept eftermiddag
26 september dag, företräde för Knollenburgs och Barcols kennlar FULL
7 oktober förmiddag
25 oktober dag FULL
1 november dag FULL

Inomhus i Klass Arena
23 november förmiddag
8 december kväll, företräde för Winged Women

2021:

6 januari  förmiddag


Fler datum planeras!

Vid gruppförfrågan kan andra datum erbjudas.

Hur du hittar till Klass Arena kan du se här. 

För att anmälan ska vara giltig måste anmälningsavgiften 725 kronor finnas på klubbens bg 5553-0836 senast vid anmälningstidens utgång, d.v.s tre veckor före beskrivningstillfället.  Vid tillfällena i Klass Arena tar vi ut en extra avgift på 100 kronor, så då blir det 825 kronor.