BPH

BPH 2019

Inomhus, KlassArena 2019:
27 januari, kl 13.00-21.00 
19 februari, kl 9.00-13.00 
24 mars, kl 17.00-21.00 

Ute:
31 maj
2 juni
30 juni, kennel lHummelviksgården, endast reservplats
10 juli Fullt! Endast reservplats
17 juli  Fullt! Endast reservplats
16 augusti, kennel Jexmo, endast reservplats
20 augusti  Fullt! endast reservplats.
19 september Fullt! endast reservplats.

Vid gruppförfrågan kan andra datum erbjudas.

Hur du hittar till Klass Arena kan du se här. 

OBS! Samtliga datum fullbokade. Inga fler anmälningar kan göras för närvarande. Anmälningsknappen här nedanför kommer att vara inaktiverad tills vi kan presentera nya datum.

Då SKK har höjt stambokföringsavgiften för BPH med 100 kr, ser vi oss nödgade att höja avgiften för BPH med 75 kr. det nya priset blir alltså 825 kr för inomhustillfällen och 725 kr vid utomhusarrangemang
För att anmälan ska vara giltig måste anmälningsavgiften 725 kronor finnas på klubbens bg 5553-0836 senast vid anmälningstidens utgång, d.v.s tre veckor före beskrivningstillfället.  Vid tillfällena i Klass Arena tar vi ut en extra avgift på 100 kronor, så då blir det 825 kronor.