BPH

2020:
Inomhus, KlassArena

Ute:
9 maj förmiddag
10 maj förmiddag
13 maj eftermiddag/kväll
29 maj förmiddag
10 juni eftermiddag/kväll (förträde kennel Nenevas, endast reserv)
24 juni eftermiddag/kväll
28 juni (företräde t.o.m 7 juni för Dvärgschnauzerringens medlemmar)
15 juli förmiddag
19 juli heldag (förträde kennel Attigården, endast reserv)


Fler datum planeras!

Vid gruppförfrågan kan andra datum erbjudas.

Hur du hittar till Klass Arena kan du se här. 

För att anmälan ska vara giltig måste anmälningsavgiften 725 kronor finnas på klubbens bg 5553-0836 senast vid anmälningstidens utgång, d.v.s tre veckor före beskrivningstillfället.  Vid tillfällena i Klass Arena tar vi ut en extra avgift på 100 kronor, så då blir det 825 kronor.