BPH

Planerade datum för 2024 förväntas publiceras i mars. Uppfödare eller rasklubb som önskar boka ett eget tillfälle kontaktar Anna, timrabph@gmail.com, före den 31 januari

Ett BPH hos oss kostar 750 kr och betalas till klubbens BG 5553-0836 när du får besked om plats.