BPH

BPH Datum:
23 april, dag
17 maj, fm
28 maj, dag - företräde kennel Yazzpeaks
7 juni, kväll - företräde Mittlabben
27 juni, kväll
3 juli, dag - företräde kennel Kråkes
8 juli, em - företräde kennel Jexmo
9 juli, dag - företräde kennel Nenevas
10 augusti - företräde kennel Näskes.
17 aug, kväll
5 sept - företräde kennel Winged Woman
11 sept, dag - företräde Lapphundsklubben
16 okt, dag
5 nov, dag

Alla platser är bokade!

Hur du hittar till Klass Arena kan du se här. 

För att anmälan ska vara giltig måste anmälningsavgiften 725 kronor finnas på klubbens bg 5553-0836 senast vid anmälningstidens utgång, d.v.s tre veckor före beskrivningstillfället.  Vid tillfällena i Klass Arena tar vi ut en extra avgift på 100 kronor, så då blir det 825 kronor.