Utställning

Ansvarig utställning: Karin Engblom

 Tel: 070-315 28 11

OBS! På grund av det osäkra snöläget är platsen flyttad till Klass Arena, där den inofficella och delar av den officiella delen kommer att bedömas inomhus!