Räddningshund

Är du intresserad av att veta mer
om Räddningshundar.

Ta kontakt med Anna Holter
Tel: 070 - 696 18 86


Du hittar även information på SBKs hemsida:
Tjänstehund SBK