Medlemsvillkor/GDPR

Dina medlemsuppgifter är grunden för en bra service. Vi lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap och dina engagemang i vår klubb och använder oss av SBK:s medlemsregister.
Vid anmälan till olika aktiviteter kommer du att behöva styrka att du accepterar att Timrå brukshundklubb lagrar information om dina personuppgifter. Betalning av medlemsavgiften innebär också att du accepterar detta.
När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. Dessa lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet. På
Datainspektionens webbplats kan du läsa mer.


Vilka personuppgifter som behandlas
Timrå Brukshundklubb får dina personuppgifter via Svenska Brukshundklubben när du registrerat dig som medlem där. De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt organisatoriska uppgifter eftersom du ska anslutas till vår lokalklubb. Personnumret är en förutsättning för att kunna säkerställa identitet t.ex. vid försäkringsärenden kopplade till förbundets olycksfallsförsäkring.

Vad vi använder dina personuppgifter till
Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, hantera dina kursanmälningar och anmälningar till övriga aktiviteter som görs via Timrå Brukshundklubb.
Läs mer på Svenska Brukshundklubbens hemsida om hur SBK centralt hanterar dina uppgifter vid anmälan till tävling och prov och om hur dina uppgifter lagras i SBK:s medlemsregister.

Personuppgifter om dig som funktionär
Om ditt medlemskap innefattar aktiviteter där du är funktionär eller förtroendevald, kan uppgifter såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter och funktionärsbefattning lagras samt publiceras på ett sätt som är adekvat för att du ska kunna fullborda dina uppdrag, t.ex. på vår hemsida.

Personuppgifter vid kurser och utbildningar
Vi samarbetar med Studiefrämjandet och vi delger dina uppgifter till dem när du väljer att gå kurs hos oss. Läs mer om hur de behandlar dina uppgifter på Studiefrämjandets hemsida. Ditt namn och dina kontaktuppgifter kommer finnas på en deltagarförteckning när du går kurs hos oss.

Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag.