Valp- & Allmänlydnad

Vilka kurser kan jag gå?


Vårens kurser i valp- och alllmänlydnad! Du kan anmäla dig nu! 
Allmänlydnadskurs, start 5 augusti

Vad innehåller kurserna?

Valpkurs,  8 ggr, 1 000 kr 
-
för valpar från 3 månader. I valpkursen lär vi ut det grundläggande om valpens utveckling, motivation, belöning, skapa kontakt, allmän skötsel av din hund samt att vi lägger grunden till en god allmänlydnad med basövningar som t.ex. inkallning, sitt, ligg, gå i koppel, hundmöten. Av kurstillfällena är 1 gång bara teori.


Allmänlydnad, 8 ggr, 1 200 kr
-
Fortsättningskurs efter valpkursen eller för hund äldre än 8-9 månader som inte gått valpkurs. Här riktar vi in oss främst mot allmänlydnad med basövningar som t.ex. inkallning, sitt, ligg, gå i koppel, hundmöten, kontakt med föraren, hundvård och givetvis teori. Målet är att du ska få en bra allmänlydnad på din hund.


 

.