Kök

Ansvarig:
KarinEngblom 070-315 28 11

Om du vill boka fika eller mat till ett arrangemang på klubben,
ta kontakt med Karin så fixar "köket" allt du önskar!