Avel & hälsa

Utskottsansvarig:
Margaretha "Meta" Carlsson
Tel 070-651 00 34

Avel o Hälsas uppdrag är att beskriva hundar såväl mentalt som exteriört samt tillhandahålla utbildning
för att ge verktyg till uppfödare att kunna utveckla sin avel av hund på ett tillfredsställande sätt, såväl
fysiskt som psykiskt, samt ge den enskilda hundägaren en bredare kunskap om sin hund.

I Avel och Hälsa ingår utställning, mentalbeskrivning, mentaltest och BPH.
Vill du veta mer, klicka dig vidare på "knapparna".