Möten & protokoll

Här hittar du styrelse-, medlemsmötes- och årsmötesprotokoll

Årsmöteshandlingar och protokoll för verksamhetsåret 2019
Vi tänker på miljön och kommer inte skriva ut några årsmöteshandlingarna till mötet, förutom Balans-, Resultatrapport och Budget. Allt kommer att visas i en presentation under mötet. Vill du ha övriga dokument ”på papper” till mötet skriver du själv ut dem och tar med.