Hantering av personuppgifter
Anmälan  till  BPH  innebär  att  du  ingår  avtal  med  Timrå BHK  och  SKK.  Med  avtalet som  laglig  grund  lagrar  och  behandlar  Timrå BHK  dina  personuppgifter  under  en period  om  högst  365 dagar  i  syfte  att  administrera  ditt  provdeltagande.  Efter  provtillfället skickas  dina  personuppgifter  samt  provresultat  till  Svenska  Kennelklubben  för  behandling, lagring  och  publicering  på  SKKs  Hund  -och  Avelsdata.  Du  kan  läsa  mer  om  SKKs  behandling av  personuppgifter  genom  att  klicka  här. (pdf, öppnas i separat fönster)

Anmälan till BPH

Fyll i samtliga uppgifter och skicka sedan in din anmälan


  • Fullständigt namn enligt stamtavlan

  • Du måste vara medlem i en SKK-ansluten klubb för att få delta.
  • (T.ex SBK, SSRK el SvTeK)
  • Fyll därför i din e-postadress
  • T.ex önskemål om alternativt datum

Betalning

För att anmälan ska vara giltig måste anmälningsavgiften, 725/825kronor (825 kr i Klass Arena), finnas på klubbens bg 5553-0836 senast vid anmälningstidens utgång, d.v.s tre veckor före beskrivningstillfället.