Aktiviteter

Här kommer vi att lägga ut information om våra aktiviteter som inte direkt hör till någon specifik sektor. Det kan vara allt från föreläsningar och temakvällar till grillaftnar, familjedagar - ja nästan vad som helst som vi kommer på att vi kan göra. Alla aktiviteter är på klubben om inget annat anges.

Vård i det vilda, 29-30 januari 2018

Om du vill veta mer om hur du tar hand om de skador som kan drabba människor och hund i skog och mark så är det här kursen för dig.

Längd:
7 timmar med fokus på praktiska övningar, fördelat på 2 kvällar.
Kursavgift:
1 495 kr, kostnader för kaffe tillkommer. Inkluderar utbildning, specialanpassad sjukvårdsutrustning, godkänd HLR-utbildning och handbok. Sjukvårdsutrustningen innehåller bland annat ett hemostatiskt förband. Det är ett unikt förband innehållande ämnen som snabbare kan stoppa kraftiga blödningar.
Syfte:
Att öka den enskildes kunskap och därmed viljan att ingripa vid olyckshändelser och på så sätt bli en värdefull tillgång i såväl jaktlaget, klubben och som i samhället i övrigt.
Plats:
Timrå Brukshundklubb
Mål:
Efter genomförd utbildning skall deltagaren ha grundläggande kunskaper och färdigheter i:

  • Människans anatomi
  • Hundens anatomi
  • Känna till de vanligaste skadorna för människa respektive hund
  • Kunna utföra de åtgärder som är kopplade till de vanligaste skadorna
  • Behärska det material som finns i sjukvårdsutrustningen
  • Undersökning av och förbandsläggning på hund och människa samt godkänd utbildning i hjärt-lungräddning, HLR


Anmälan senast 10 januari 2018 till Meta Carlsson fancymore.mc@gmail.com
Telefon 070-651 00 34

Kursavgift betalas till BG 5952-5568 när du fått bekräftelse på din anmälan.
För eventuella frågor kontakta Meta.

Kursen arrangeras av Meta i samarbete med Studiefrämjandet.