Årsmöte verksamhetsåret 2018

Kallelse

.Härmed kallas medlemmar i Timrå Brukshundklubb till sedvanliga årsmötesförhandlingar för verksamhetsåret 2018, lördagen den 23 febr. 2019 kl. 17:00 i klubbstugan. Erforderliga handlingar kommer finnas tillgängliga på hemsidan samt i klubbstugan, senast 7 dagar innan årsmötet. Ingen anmälan behövs för att endast delta på årsmötet.
Klicka här för att läsa årsmöteshandlingarna!

Årsmötesmiddag