MT 2017

Ansvarig: Meta Carlsson
Tel:  070-651 00 34

MT 2017
Är Svenska Brukshundklubbens nya mentaltest för alla brukshundar
Resultaten redovisas via SBK’s hemsida och stambokförs inte på SKK.
Mentaltest är en av delarna i Korningen, som man kan göra på bruksraser. Den andra delen är en exteriörbedömning. Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt. Exteriörbeskrivning görs av en exteriörbeskrivare på rasen.
Du som har deltagit tidigare i MT 2007 (oavsett resultat) har även möjlighet att göra detta MT 2017 i mån av plats.
Mer information genom Margaretha Carlsson 070-6510034 eller fancymore.mc@gmail.com