BPH

BPH 2018

Inomhus, Klass Arena
28 januari, kväll
25 februari, kväll
18 mars, kväll. Bokat för svensk lapphund, endast reserver

Ute:
22 april Fullt
28 april Uppfödarbokat Springer spaniel, endast reservplats
22 maj, em Fullt, endast reservplats
19 juni
1 juli
7 augusti
22 september Uppfödarbokat Fransk bulldog, endast reservplats

Vid gruppförfrågan kan andra datum erbjudas.

Hur du hittar till Klass Arena kan du se här. 

Då SKK har höjt stambokföringsavgiften för BPH med 100 kr, ser vi oss nödgade att höja avgiften för BPH med 75 kr. det nya priset blir alltså 825 kr för inomhustillfällen och 725 kr vid utomhusarrangemang
För att anmälan ska vara giltig måste anmälningsavgiften 725 kronor finnas på klubbens bg 5553-0836 senast vid anmälningstidens utgång, d.v.s tre veckor före beskrivningstillfället.  Vid tillfällena i Klass Arena tar vi ut en extra avgift på 100 kronor, så då blir det 825 kronor.