BPH

BPH 2017

Inomhus, Klass Arena
15 januari bokat, endast reservplats!
29 januari 16.00-21,30 fullbokat, endast reservplats!
26 mars 16,00-21,30 fullbokat, endast reservplats!
9 april, uppfödarbokat, fulltecknat!
+ ett tillfälle i november

Ute:
30 april förmiddag, fulltecknat! Ev. enstaka reservplats.
23 maj eftermiddag
6 juni eftermiddag/kväll Fullt! Endast reservplats.
27 juni eftermiddag/kväll Fullt! Endast reservplats.
2 juli  eftermiddag/kväll
11 augusti, uppfödarbokat, reservplats finns. Eftermiddag/kväll Fullt!
19 augusti, uppfödarbokat. Fullt!
20 augusti eftermiddag/kväll Fullt!
29 augusti eftermiddag Fullt!
24 september dagtid Fullt, reservplats finns.
5 november, Klass Arena. Uppfödarbokat, enstaka platser kvar.
Ev. ett tillfälle i oktober

Vid gruppförfrågan kan andra datum erbjudas.

Hur du hittar till Klass Arena kan du se här. 

För att anmälan ska vara giltig måste anmälningsavgiften 650 kronor finnas på klubbens bg 5553-0836 senast vid anmälningstidens utgång, d.v.s tre veckor före beskrivningstillfället.  Vid tillfällena i Klass Arena tar vi ut en extra avgift på 100 kronor, så då blir det 750 kronor.