Våra utskott & arbetsgrupper

Våra Utskott och arbetsgrupper är på något sätt grunden för att vår klubb ska fungera. Varje utskott har styrelsemedlem som är ansvarig och som ska fungera som kontakt mellan arbetsgrupperna och styrelsen. I utskotten finns ett antal arbetsgrupper som har en ansvarig person. Det är ofta fler personer som ingår i varje arbetsgrupp också - antalet beror på hur många det krävs för att jobbet i arbetsgruppen ska fungera, och naturligtvis också hur många som är intresserade av att vara med.

 

Läs mer om respektive Utskott/arbetsgrupp på deras egen sida, och är du sugen på att vara med och hjälpa till ska du kontakta den som är ansvarig för arbetsg eller någon i styrelsen.