Specialsök/Nosework

Vilka kurser kan jag gå?

Vad innehåller kurserna?

I specialsök får hunden använda ett av sina främsta sinnen, sitt luktsinne. Hund och förare söker efter specifika dofter i olika miljöer, t.ex. sprängämnen, narkotika, kantareller eller de dofter som ingår i tävlingsgrenen NoseWork. Genom att doften placeras på olika höjder och i miljöer med varierande svårighetsgrad, får hunden både mental och fysisk stimulans. Specialsök till vardagsaktivering kräver inte avancerad eller kostsam utrustning. Det är därför en  aktivitet som alla hundar och hundägare kan ägna sig åt. Det enda som behövs är ett intresse för nosarbete. I grundkursen arbetar vi enbart med kong, inga andra dofter.